Google Docs

Google Docs és un processador de textos i un editor de fulls de càlcul en línia que es pot utilitzar des del navegador. Aquestes aplicacions són desenvolupades per Google que al seu temps va comprar diferents empreses i programadors relacionats amb l'ofimàtica en línia. El programa es va llençar el 10 d'octubre de 2006.

Full de calcul, Presentacio, Documents, Formularis
A mes a mes del procesador de textos i del fulls de calcul, google docs, ens permet crear presentacions, fer dibuixos i definir formularis elctronics.

PRESENBTACIO AMB GOOGLE DOCS!!!!

Aquesta presentacio sobre les eines 2.0 s' ha fet amb google docs. Per veura-la nomes cal crlicar aquest enllaç. 

Presentacio amb procesadoir de text!!!

Estat actual de la blogosfera!!! 

Video a youtube sobre google DOCS!!!!

Aquest video ha estat incrustat en el blog a partir del codi HTML generat a  youtube!!!